Gabriel Branting (1799−1881)

Stjernorna ("Se stjernorna! se, hur de, evigt unga") ur Fyrastämmiga Sånger för Sopran, Alt, Tenor och Bas

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Erik Johan Stagnelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Förlagsnamn saknas [Ebeling?], likaså Ed. nr. (tryckt hos Spong & Cardon, Stockholm)

Location for score and part material

Ej helt komplett stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Description of work

Andantino E-dur 6/8


Work comment

Citat ur nottrycket: "På grund såväl af den objektivitet, hvilken poesien för dessa stycken i allmänhet äger, som äfven med hänseende på den melodiska och harmoniska behandlingen af desamma, hafva berörde sånger snarare egenskapen af kör än af Soloqvartett och framträda följaktligen uti förra fallet nämare i överensstämmelse med karakteren [sic] af komposition."

Samlingen innehåller:
1. Vårsång
2. Bönen
3. Floden
4. Stjernsången
5. Rosen
6. Aftonen
7. Flyttfoglarna [sic]
8. Anakreonisk sång
9. Stjernorna
10. Luften
11. Christi födelsenatt
12. Hoppet
13. Den döendes brudsång

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Se stjernorna! se, hur de, evigt unga

[2.] O dödlighet dem himlen derför [sic] skänker