Isidor Dannström (1812−1897)

Songs at the piano, Book 3, Six Songs

opus 15

1. Wore jag blomma
2. Här vill jag dö med dig
3. Med henne på vågen
4. Hösten
5. Längtan vid stranden
6. Våren och glädjen. Duett

  • Year of composition: Probably mid-1840s (opus 12 came in 1844, according to Svenskt Biografiskt Lexikon). One of the original songs in opus 15 was later replaced by two others, where 'Wåren och Glädjen' is one of them.
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

Soprano, alto

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, Ed. no. 1020

Description of work

1. Wore jag blomma: Grazioso F major 3/4
2. Här vill jag dö med dig: Allegro Risvegliato E-flat major 12/8 - 4/4 (C)
3. Med henne på vågen. Barcarolle: Dondolando D minor 3/4
4. Hösten: Ej för mycket långsamt E minor 4/4 (C)
5. Längtan vid stranden: Andante con moto B-flat minor - B-flat major 12/8
6. Våren och glädjen. Duett: Allegretto con moto E-flat major 3/4


Libretto/text

1. Wore jag blomma
[V. 1.] Vore jag blomma ack huru gerna ville jag blomstra
[V. 2.] Vore jag blomma på älsklingsstranden, jag dig ej störde
[V. 3.] Vore jag blomma jag ville vara fäst vid ditt hjerta

2. Här vill jag dö med dig
[V. 1.] På dessa stränder Ack, grymma förhatliga minne
[V. 2.] Och uti lyckans dar hoppet för mig hade värde

3. Med henne på vågen
[V. 1.] Julle uppå fjärden, vagga tyst i qvällens stund!
[V. 2.] Månen ömt ses blicka ifrån stjernekullen ner

4. Hösten
[V. 1.] Blommorna vissna och löfven ses falla
[V. 2.] Härjade sorgligt stå kullar och dalar

5. Längtan vid stranden
[V. 1.] Ensam jag vandrar på ödsliga stranden
[V. 2.] Vindarna susa, om dig de blott hviska

6. Våren och glädjen. Duett.
När våren slår ut sina blad,
Dansar jag på fältet glad