Knut Håkanson (1887−1929)

10 [Ten] Gamla Psalmer från Dalarne i sättning för kör eller orgel

opus 32 c [sic]

  • Year of composition: 1927 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget, N.M.S. 509

Description of work

I. Swedish hymnal No. 51: (No tempo markings) E minor alla breve
II. Swedish hymnal No. 55: (no tempo markings) D major 4/2 - 3/2 - 4/2
III. Swedish hymnal No. 63: (no tempo markings) C major 4/2
IV. Swedish hymnal No. 66: (no tempo markings) A-flat major 4/2
V. Swedish hymnal No. 138: (no tempo markings) G minor alla breve
VI. Swedish hymnal No. 170: (no tempo markings) C minor - G major 3/2
VII. Swedish hymnal No. 213: (no tempo markings) G major 4/2
VIII. Swedish hymnal No. 223: (no tempo markings) G minor 4/2
IX. Swedish hymnal No. 424: (no tempo markings) (D major - ) D minor (- D major) 3/2
X. Swedish hymnal No. 500: (no tempo markings) F major 4/2


Libretto/text

I. Swedish hymnal No. 51:
Gläd dig, du Kristi brud
Och möt din Herre Gud!

II. Swedish hymnal No. 55:
Var hälsad sköna morgonstund,
Som av profeters helga mund

III. Swedish hymnal No. 63:
Ack Herre Jesu hör min röst:
Gör dig ett tempel i mitt bröst

IV. Swedish hymnal No. 66:
Si Jesus är ett tröstrikt namn,
Och i all nöd vår säkra hamn

V. Swedish hymnal No. 138:
Kom Helge Ande till mig in,
Upplys min själ, upptänd mitt sinn

VI. Swedish hymnal No. 170:
Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag?
Den drabbar mig nära och fjärran

VII. Swedish hymnal No. 213:
Jesus är min vän den bäste,
Vilkens like aldrig är

VIII. Swedish hymnal No. 223:
O Gud, det är min glädje
Att mild du hör min röst

IX. Swedish hymnal No. 424:
Den signade dag, som vi nu här se
Av himmelen till oss nedkomma

X. Swedish hymnal No. 500:
Herre, signe du och råde
Och bevare nu oss väl