Ivar Hallström (1826−1901)

Variationer över den svenska Folkvisan "Sven i Rosengård"

Thema: Andante - Var. I: Più animato - Var. II: Allegro - Var. III: Allegro moderato - Var. IV: Allegro leggiero - Finale: Andante - Allegro

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

I Album för Piano-Musik af Nordiske Komponister, Kristiania, Carl Warmuths Musikforlag, utg. 1878 (C.W. 436)

Description of work

Thema: Andante a-moll 2/4, 16 takter, Var. I: Più animato, 16 takter, Var. II: Allegro, 16 takter, Var. III: Allegro moderato 6/8, 16 takter, Var. IV: Allegro leggiero A-dur 2/4, 16 takter, Finale: Andante a-moll, 10 takter, Allegro, 26 takter, totalt 116 takter