Ivar Hallström (1826−1901)

Kantat den 6. Juni 1882 [Cantata for King Oscar II and Queen Sofia's Silver Wedding Anniversary]

Print

1. Opening Choir
2. Recitative; Quartet
[3.] Song with Choir

  • Year of composition: 1882
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: C. D. af Wirsén
  • Duration: Approx. 10-15 min

Instrumentation

org

Solo voices/choir

solo voices: soprano, alto, tenor, bass
choir: S.A.T.B.

Location for score and part material

The organ score and parts are in the Musik- och teaterbiblioteket's collection.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Sv. saml. Bl. kör m. pfte [sic] (Swedish collection of mixed choir with pianoforte); Ivar Hallström's archive, Sånger bd 2

Description of work

1. Opening Choir: Moderato G major 4/4 (C)
2. Recitative: Adagio E-flat major 4/4 (C)
Quartet: Andante E-flat major 4/4 (C)
[3.] Song with Choir: Allegretto moderato G minor 3/4; Maestoso C major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Opening Choir
Verk, som jordens söner bygga,
stå ej fasta, stå ej trygga

2. Recitative; Quartet
Recitativ: Hvarhelst du randas, dag, som skönt besglar i slott och tjäll ett fjerndels [sic] sekels frid

Quartet:
Det är ej snön, när flingor lätt den stänker
på mörka lockar, som ger festen namn:
det är det blida silfverljus som blänker,
när stjernan lyser seglarn huldt i hamn 

[3.] Song with choir
Song:
1. Nu kommer sommar solskensklar till svenska ängar,
den unga vestanvinden far kring örtesängar

2. Han följer pligten som magnet på lefnadsvågen
Hans Drottning bär barmhertighet i milda hågen

3. Den dagen länge firas skall af sång, som klingar,
af unga par på kyrkovall, som vexla ringar 

Choir:
1. Ett tack och lof, ett glädjerop
må från det rike stiga

2. Du ädla folk, statt upp och sjung
ditt hjertas tack till Herran