Olof Åhlström (1756-1835)

[Cantatas for the feast days of the liturgical year] Spiritual Songs. [6.] Michaelmas. 'Kom! för min fotapall'

Autograph (unnumbered):
[1.] [Solo; Soprano or Tenor] recit
recit.
recit.
[2.] [Solo; Soprano or Tenor]

*

Edition Gran Tonante:
Solo (Soprano or Tenor)

  • Year of composition: Dating uncertain (Åhlström worked in St James' Church in 1792- 1835; two of the cantatas are dated 1801 [No. 1] resp. 1802 [No. 7], a third [No. 10] has the note 'performed in Jacobs kyrka 1799')
  • Work category: Voice and piano
  • First performed: Probably in St James' Church, Stockholm
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

probably pno/Forte Piano (compare to Cantata no. 1)

Solo voices/choir

solo voice: 1 soprano or tenor

Examples of printed editions

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition by Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

Kom! för min fotapall. Kantat på Michaeli Dag ur Kantater för årets högtidsdagar. Kantatens originaltext och notskrift är bearbetade till vår tids utskrift av Rune Elmehed. SMB 2003/365

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (bound together with the other cantatas for the feast days of the liturgical year)

Description of work

Autograph (unnumbered):
[1.] Andantino A major 4/4 (C)
[2.] Allegro Maestoso D major 4/4 (C)

*

Edition Gran Tonante:
Andantino - Allegro Maestoso A major - D major 4/4 (C)


Libretto/text

Autograph (unnumbered):

[1.] [Solo; Soprano or Tenor]: Kom! för min fotapall
Recit: som barn och ej som slaf
a tempo: dit hela hjerta gjuta. Kan detta löfte, Gud! /.../ vårt värde lika är
recit.: Alsmägtige! din godhet
à [sic] tempo: är dock, för hvad du gjordt
recit.: din vishet kraftigt stöd

[2.] [Solo; Soprano or Tenor]: Fåfängt den dödlige högheten söker

*

Edition Gran Tonante:

Solo (Soprano or Tenor): Kom! för min fotapall
Recit.: som barn och ej som slav
a tempo (cant.): ditt hela hjärta gjuta
(Recit.): Kan detta löfte, Gud!
(Andantino): vårt värde lika är
Recit.: Allsmäktige! din godhet
a tempo (cant.): är dock, för vad du gjort
Recit.: din vishet kraftigt stöd
(Solo; Soprano or Tenor): Fåfängt den dödlige högheten söker