Emilie Holmberg (1821−1854)

Wallgossen [sic; Vallgossen] ("Ljud fjerran [fjärran] mitt horn") ur Sånger för en eller flere [sic; flera] röster med accompagnement för Piano-Forte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1835)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Euphrosyne [pseudonym för Julia Nyberg, f. Sverdström, 1785-1854; texten ingår i "Samlade dikter. Andra delen" (1832), men vissa rader är något annorlunda i sången]
  • Dedication: "tillegnade Fru Ulrica Brendler" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

(tenor)

Examples of printed editions

Östergrénska Musik & Bokhandeln, No 57 (?; otydligt tryck)

Description of work

Allegretto F-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Till Lyran
Flickan vid sjön
Lärkparet. Wexelsång [sic]
Rizzio
Wallgossen [sic]
Till en tonkonstnär
De tre Geniernas sång ur Psyche
Kolarflickan på Herrgården
Wintersång [sic]
Chorus. I ett sällskap af Svenska och Norrska [sic] Ynglingar [kvartett]
Tankar en morgon. Qvartett [sic]
Bön

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Ljud fjerran [sic] mitt horn öfver klippornas topp,
Så dejelig [sic] Valborgsmessdagen går opp

2. Nu fröjdas mång' [sic] fänta i lundernas tjäll
Åt vallgossens sång på den klippiga häll

3. Visst tung är min barndom, jag tänker en gång
Får vallgossen följa trumpeternas sång

4. Se'n kommer jag hemåt med plym i min hatt;
Då myser hvar mö åt soldaten så gladt [sic]