Emilie Holmberg (1821−1854)

Nio Sånger vid Piano-Forte. No 5. Hemlängtan ("Föga bekant i de fremmande [främmande] länder")

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1843)
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

J. C. Hedbom, Stockholm

Description of work

Animato Ess-dur 3/4


Work comment

Samlingen innehåller:
No 1. Servisk Sång
No 2. Hvad vill Du mer!?
No 3. Gökvisa
No 4. Det döende Barn
No 5. Hemlängtan
No 6. "Gå ej bort!"
No 7. Fiskarhustrun och hennes son
No 8. Le lever de l'Aurore
No 9. Afsked 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1. Föga bekant i de fremmande [sic] länder
hemlandet är, och dess vinter så lång

2. Sjelfva [sic] Paris, all förblända och tjusa
ägnas min gärd [sic], men ej saknadens tår

3. Lyckliga dag, då i lundarnes tysta
fredliga tjäll mig du öppnar din famn

4. Hemlandets språk med sin klangfulla stämma
djup och allvarlig som klippornas röst