Emilie Holmberg (1821−1854)

Nio Sånger vid Piano-Forte. No 7. Fiskarhustrun och hennes son ("Mamma! se hur höga vågor")

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1843)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: G.W. M-m (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

J. C. Hedbom, Stockholm

Description of work

Allegro moderato - Andante Religioso e sostenuto il canto b-moll - B-dur 3/4


Work comment

Samlingen innehåller:
No 1. Servisk Sång
No 2. Hvad vill Du mer!?
No 3. Gökvisa
No 4. Det döende Barn
No 5. Hemlängtan
No 6. "Gå ej bort!"
No 7. Fiskarhustrun och hennes son
No 8. Le lever de l'Aurore
No 9. Afsked 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] "Mamma! se hur höga vågor
Hafvet vältrar vildt [sic] häråt

[2.] "Nej, ack nej! i mörka rader
tätt de vreda vågor gå [sic]

[3.] "Mamma, mamma! Hu, jag bäfvar - 
der [sic] den vilda bränning slår!

[4.] "Mamma! längre ej jag stirra
mägtar [sic] nu mot vinden kall