Emilie Holmberg (1821−1854)

De frommas samband ("Bön och andakt själens vingar heta") ur Sånger vid Piano-Forte. 4de Häftet

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1841)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord af Böttiger" (enligt nottrycket; avser troligen Carl Wilhelm Böttiger)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirsch, No 143 (Hans Ahlborg Musik, Kopierad 2007)

Description of work

Andante religioso Ass-dur [trots fasta förtecken: 3 b] - E-dur - Ass-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
Vårlängtan eller Ebbas första kyss
De frommas samband
Flickans klagan
Till en Ros
Vaggsång för mitt hjerta [sic]
Sista paret ut
Midsommarafton på landet
Pussarne [sic]
Stockholms-flickan på landet 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Bön och andakt själens vingar heta,
Uppå dem hon lyfts till himlen opp