Emilie Holmberg (1821−1854)

Den gömda Spegeln ("Vid fönstret Eva tankfull står") ur Nya Sånger med accompagnement af Pianoforte

  • Year of composition: tillkomstår osäkert (tryckår 1839)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord af A-m-e" (enligt nottrycket)
  • Dedication: "Hofsångaren Herr J.Berg Wördnadsfullt tillegnade" [sic] (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Caron & Lundquist, Stockholm, No 6

Description of work

Allegretto non molto Ess-dur 3/4


Work comment

Samlingen innehåller:
Äolsharpan [sic]
Zephyr och den gungande Flickan [duett]
Den gömda Spegeln
Le Prisonnier de Guerre
Adorateuren ("eller så skall han vara") [sic]
Oxfösaren
"Min söta Man"
Hymens Thermometer ("i frågor och svar")
Ufven [sic] och Lärkan
Fogelfängaren [sic]
Tusenskönan 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Vid fönstret Eva tankfull står,
mot gatan hennes öga blickar

2.  Som ur en dröm, den lilla far
Och fattar sömmen, saxen, nålen!

3. Dock snart är denna fröjd förbi
Två ögon lågande som drakar

3. [sic; 4.] Men hon i hjertat [sic] ser – ack då
Hans bild hon ej behöfver [sic] söka