Joseph Martin Kraus (1756−1792)

Funeral music for Gustav III. II. Funeral cantata

VB 42 (earlier VB 41)

According to Monumenta Musicae Svecicae:

Parte prima
I. Introduzzione
II. Coro
III. Recitativo, Aria con coro (tenor)
IV. Aria (soprano)
V. Duo (soprano and tenor)
VI. Recitativo (soprano), Aria con coro (tenor)
VII. Aria (soprano)
VIII. Coro

Parte seconda
IX. Introduzzione
X. Quartetto con coro
XI. Aria (soprano)
XII. Coro


According to van Boer:

Part I
No. 1 Introduzzione
No. 2 Coro [mixed choir]
No. 3 Recitativo [tenor]
No. 3a Aria [tenor]
No. 4 Aria [soprano]
No. 5 Duo [soprano, tenor]
No. 6 Recitativo [soprano]
No. 6a Aria con coro [tenor, mixed choir]
No. 7 Aria [soprano]
No. 8 Coro [mixed choir]

Part II
No. 9 Introduzzione
No. 10 Quartetto con coro [2 sopranos, 2 tenors, mixed choir]
No. 11 Aria [soprano]
No. 12 Coro [mixed choir]

  • Year of composition: April-May(?) 1792 (according to Monumenta Musicae Svecicae: 9)
    April-May 1792 (according to van Boer)
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: Carl Gustav Leopold
  • First performed: 14 May 1792 in the Riddarholm Church, Stockholm
  • Duration: Approx. 40-50 min
  • Detailed duration: 45'36 (according to Musica Sveciae MSCD 416)

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, (cont) / str

Solo voices/choir

2 soprano and 2 tenor soloists
S.S.T.B., S.A.T.B.

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae: 9, Edition Reimers ER 40090 (1980) [score]

Musik vid Högst Salig Hans Kong. Maj[:]t Konung Gustaf III[:]s Begrafning i Kongl. Riddarholms Kyrkan den 14 Maji [sic] 1792. Författad af Kongl. Capellmästaren Joseph Kraus. Stockholm och Kongl. privilegierade Not-Tryckeriet (1792). [Faksimil av Olof Åhlströms klaverutdrag från 1792 utgiven av Edition Reimers, Stockholm (1980). RISM K 1917, Monumenta Musicae Svecicae: 9, Edition Remiers ER 40090 A]

(According to van Boer the complete work was published by Åhlström shortly after the performance.)

Location for score and part material

According to van Boer there exist copies at Uppsala University Library: Kapsel 57:3a, 26. S-Si Cantate af Leopold till Konung Gustaf III:s begrafning satt i musik af Kraus and at Musik- och teaterbiblioteket: KO/Sv-R III:I Musik wid Högst Salig Hans Kongl. Maj[:]t Konung Gustaf III:s Bisättning och Begrafning i Kongl. Riddarholmskyrkan 1792 Författad Joseph Kraus Kongl. Capellmäst (copyist: Friedrich Gottlieb Ficker). Several transcriptions exist in both collections and at several other places.

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph lost (according to van Boer)

Literature

van Boer Jr, Bertil H: Die Werke von Joseph Martin Kraus. Systematisch-thematisches Werkverzeichnis,the Royal Swedish Academy of Music series no. 56, Stockholm (1988); an updated edition in English with a partly revised VB-numbering was published in 1998 by Pendragon Press under the title 'Joseph Martin Kraus. A Systematic-Thematic Catalogue of His Musical Works and Source Study'.
Monumenta Musicae Svecicae: 9 and the liner notes to Musica Sveciae MSCD 416.

Description of work

According to Monumenta Musicae Svecicae:

Parte prima
I. Introduzzione [instrumental]: Largo - Grave D minor 4/4 (C) - 3/4
II. Coro [mixed choir]: Con moto maestoso D minor 4/4 (C)
III. Recitativo [tenor]: Larghetto (D major -) D minor 4/4 (C)
Aria con coro [tenor, mixed choir]: Vivace G minor 4/4 (C)
IV. Aria [soprano]: Allegro - Andantino D minor 4/4 (C) - 3/4
V. Duo [soprano, tenor]: Larghetto - Andante E-flat major 3/4 - 4/4 (C)
VI. Recitativo [soprano]: Moderato - Larghetto E-flat major 4/4 (C)
Aria con coro [tenor, mixed choir]: Andante moderato E-flat major 4/4 (C)
VII. Aria [soprano]: Andantino mesto C minor 3/8
VIII. Coro [mixed choir]: Andante moderato - Vivace G minor 4/4 (C)

Parte seconda
IX. Introduzzione [instrumental]: Andante mestoso [sic] C minor 3/4
X. Quartetto con coro [2 sopranos, 2 tenors, mixed choir]: Moderato E-flat major 3/4
XI. Aria [soprano]: Cantabile B-flat major 4/4 (C)
XII. Coro [mixed choir]: Maestoso - Allegro con brio D minor 3/4 - 4/4 (C) - 3/4


According to van Boer:

Part I
No. 1 Introduzzione [instrumental]: Largo D minor 4/4 (C)
No. 2 Coro [mixed choir]: Con moto maestoso D minor 4/4 (C)
No. 3 Recitativo [tenor]: Larghetto (D major -) D minor 4/4 (C)
No. 3a Aria [tenor]: Vivace G minor 4/4 (C)
No. 4 Aria [soprano]: Allegro - Andantino D minor - B-flat major 4/4 (C) - 3/4
No. 5 Duo [soprano, tenor]: Larghetto E-flat major 3/4 - 4/4 (C)
No. 6 Recitativo [soprano]: Moderato E-flat major 4/4 (C)
No. 6a Aria con coro [tenor, mixed choir]: Andante moderato E-flat major 4/4 (C)
No. 7 Aria [soprano]: Andante mesto C minor 3/8
No. 8 Coro [mixed choir]: Andante moderato G minor 4/4 (C)

Part II
No. 9 Introduzzione [instrumental]: Andante maestoso C minor 3/4
No. 10 Quartetto con coro [2 sopranos, 2 tenors, mixed choir]: Moderato E-flat major 3/4
No. 11 Aria [soprano]: Cantabile B-flat major 4/4 (C)
No. 12 Coro [mixed choir]: Maestoso - Allegro con brio D minor 3/4 - 4/4 (C)


Libretto/text

According to Monumenta Musicae Svecicae:

Parte prima
I. Introduzzione: [instrumental]
II. Coro [blandad kör]: Himmelska makter! Himmelska makter, hvad grufliga öden, hvad grufliga öden! [Himmelska magter (sic) enligt faksimilen efter Åhlströms klaverutdrag ER 40090 A]
III. Recitativo [tenor]: Bestörta menighet och fäder
Aria con coro [tenor, mixed choir]: O skulder af blod öfver suckande länder
IV. Aria [soprano]: På thronens höjd tyrannen skryter af dygds och mensklighets förakt
V. Duo [soprano, tenor]: Han är ej mer, o grymma lagar
VI. Recitativo [soprano]: Beundrad han den spira burit, som börden i hans händer lagt
Aria con coro [tenor, mixed choir]: Fälld är han, skördad utan skoning för dygders höjd
VII. Aria [soprano]: Ditt lif en kedja var, gustafvers son och like
VIII. Coro [mixed choir]: O skulder af blod, o skulder af blod öfver suckande länder!

Parte seconda
IX. Introduzzione: [instrumental]
X. Quartetto con coro [2 sopranos, 2 tenors, mixed choir]: Dygder, Snille, bördens ära, Alt hvad lifvet värde ger
XI. Aria [sopran]: O hamn af hjelte, far och maka [sic], som skiftat på så blodigt sätt
XII. Coro [mixed choir]: Kungars Gud! Kungars Gud! Mot bröstet slunga dina åskors brand

 

According to van Boer:

Part I

No. 1 Introduzzione [instrumental]
No. 2 Coro [mixed choir]: Himmelska magter [sic]! Himmelska magter, hvad grufliga öden, hvad grufliga öden!
No. 3 Recitativo [tenor]: Bestörta menighet och fäder
No. 3a Aria [tenor]: O skulder af blod öfver suckande länder
No. 4 Aria [soprano]: På thronens höjd tyrannen skryter af dygds och mensklighets förakt /.../ Och du, den mildeste [sic] bland alla!
No. 5 Duo [soprano, tenor]: Han är ej mer, o grymma laga
No. 6 Recitativo [soprano]: Beundrad han den spira burit, som börden i hans händer lagt
No. 6a Aria con coro [tenor, mixed choir]: Fälld är han, skördad utan skoning för dygders höjd
No. 7 Aria [soprano]: Ditt lif en kedja var, gustafvers son och like
No. 8 Coro [mixed choir]: O skulder af blod, o skulder af blod öfver suckande länder!

Part II
No. 9 Introduzzione [instrumental]
No. 10 Quartetto con coro [2 sopranos, 2 tenors, mixed choir]: Dydgen, snille, bördens ära
No. 11 Aria [soprano]: O hamn af hjelte, far och maka [sic], som skiftat på så blodigt sätt
No. 12 Coro [mixed choir]: Kungars Gud! Kungars Gud! Mot brottets panna slunga dina åskors


Media files

Edition Swedish Musical Heritage