John Morén (1854-1932)

Femton hymner och motetter

  • Year of composition: 1925-29 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon); se vidare separat registrering av respektive sång
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Se separat registrering av respektive sång
  • Duration: Approx. 15-20 min
  • Detailed duration: Se separat registrering av respektive sång

Solo voices/choir

Se separat registrering av respektive sång

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget, N.M.S. 813-827 (copyright 1932); se vidare separat registrering av resp sång

Description of work

Se separat registrering av respektive sång


Work comment

Samlingen innehåller:
1. Oss är fött ett barn. Juldagen
2. Jag sjunga vill min julesång. Vid julbönen i kyrkan eller familjen
3. O Jesu, Du Guds rena Lamm. Långfredagen
4. O påskafröjd, o segerbud. (Körkoral) Påskdagen
5. Ingen, så ditt ord oss lär. (Körkoral) Mikaelidagen
6. O, hur sälla äro ej de fromma. Allhelgonadagen
7. Fördenskull, Jesu, led du mig
8. Herre, gå ej till doms. Botdagen, Nyårsafton
9. Med tacksam röst och tacksam själ. (Körkoral) Nyårsdagen eller vid födelsedagsfirning
10. Herre Jesu, herde god. Vid ungdomens första nattvardsgång
11. Vårt hus, o Herre, färdigt står. Vid invigning av församlingshus
12. Herren är min herde. Davids 23:e psalm
13. Så bida ej i fjärran. Vid församlings- eller diakonihögtid
14. Fridsriket kommer
15. Fader vår

Se vidare separat registrering av resp sång 


Libretto/text

Se separat registrering av respektive sång