John Morén (1854-1932)

Femton hymner och motetter. 8. Herre, gå ej till doms. Botdagen, Nyårsafton

  • Year of composition: 1928 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Sv. ps. 143:2
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget, N.M.S. 820 (copyright 1932)

Description of work

Con moto d-moll 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
1. Oss är fött ett barn. Juldagen
2. Jag sjunga vill min julesång. Vid julbönen i kyrkan eller familjen
3. O Jesu, Du Guds rena Lamm. Långfredagen
4. O påskafröjd, o segerbud. (Körkoral) Påskdagen
5. Ingen, så ditt ord oss lär. (Körkoral) Mikaelidagen
6. O, hur sälla äro ej de fromma. Allhelgonadagen
7. Fördenskull, Jesu, led du mig
8. Herre, gå ej till doms. Botdagen, Nyårsafton
9. Med tacksam röst och tacksam själ. (Körkoral) Nyårsdagen eller vid födelsedagsfirning
10. Herre Jesu, herde god. Vid ungdomens första nattvardsgång
11. Vårt hus, o Herre, färdigt står. Vid invigning av församlingshus
12. Herren är min herde. Davids 23:e psalm
13. Så bida ej i fjärran. Vid församlings- eller diakonihögtid
14. Fridsriket kommer
15. Fader vår

Se vidare separat registrering av resp sång 


Libretto/text

Herre, gå ej till doms med din tjänare
Ty för dig är ingen levande rättfärdig