John Morén (1854-1932)

Femton hymner och motetter. 11. Vårt hus, o Herre, färdigt står. Vid invigning av församlingshus

  • Year of composition: 1925 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Paul Nilsson
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.T.T.B.

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget, N.M.S. 823 (copyright 1932)

Description of work

Andante - Något långsammare - Andante Ess-dur - c-moll - Ess-dur 4/4 (C) - 3/4 - 4/4 (C)


Work comment

Samlingen innehåller:
1. Oss är fött ett barn. Juldagen
2. Jag sjunga vill min julesång. Vid julbönen i kyrkan eller familjen
3. O Jesu, Du Guds rena Lamm. Långfredagen
4. O påskafröjd, o segerbud. (Körkoral) Påskdagen
5. Ingen, så ditt ord oss lär. (Körkoral) Mikaelidagen
6. O, hur sälla äro ej de fromma. Allhelgonadagen
7. Fördenskull, Jesu, led du mig
8. Herre, gå ej till doms. Botdagen, Nyårsafton
9. Med tacksam röst och tacksam själ. (Körkoral) Nyårsdagen eller vid födelsedagsfirning
10. Herre Jesu, herde god. Vid ungdomens första nattvardsgång
11. Vårt hus, o Herre, färdigt står. Vid invigning av församlingshus
12. Herren är min herde. Davids 23:e psalm
13. Så bida ej i fjärran. Vid församlings- eller diakonihögtid
14. Fridsriket kommer
15. Fader vår

Se vidare separat registrering av resp sång 


Libretto/text

1. Vårt hus, o Herre, färdigt står.
Med jubel din församling går

2. Låt i ditt namn oss samlas här!
Kom med oss in, var själv oss när

3. Tack vare dig för ordets ljus!
Pris vare dig för detta hus!