John Morén (1854-1932)

O Herre Gud, var mild och god. [Motett för] 16:e sönd. e. Trefaldighet. 24:e sönd. e. Trefaldighet. Mikaelidagen. Vid begravning ur Tolv nya motetter

  • Year of composition: Troligen 1920-talet
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Sv. ps. 35:5 (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.T.B.B.

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget, N. M. S. 707 (copyright 1931)

Description of work

Andante - Lento - Andante F-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen "Tolv nya motetter" innehåller:
1. Så biden tåligt
2. Herre, till dig upplyfter jag min själ
3. Huru ljuvliga äro icke dina boningar
4. Sannerlig, han bar vår krankhet
5. Jag är vägen, sanningen och livet
6. Kommen till mig
7. O Herre Gud, var mild och god
8. Detta är Guds vilja
9. Så älskade Gud världen
10. Ve världen för förförelsers skull
11. Land, hör Herrens ord
12. Herre, hör min röst


Libretto/text

O Herre Gud, var mild och god,
när vi med döden strida!