John Morén (1854-1932)

Ve världen för förförelsers skull. [Motett för] Mikaelidagen ur Tolv nya motetter

  • Year of composition: 1930 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Nya Testamentet, Matteusevangeliet 18:7, 10
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.T.B.B.

Examples of printed editions

A. B. Nordiska Musikförlaget, N. M. S. 710 (copyright 1931)

Description of work

Appassionato - Tranquillo ciss-moll - Dess-dur 4/4 (C)


Work comment

Samlingen "Tolv nya motetter" innehåller:
1. Så biden tåligt
2. Herre, till dig upplyfter jag min själ
3. Huru ljuvliga äro icke dina boningar
4. Sannerlig, han bar vår krankhet
5. Jag är vägen, sanningen och livet
6. Kommen till mig
7. O Herre Gud, var mild och god
8. Detta är Guds vilja
9. Så älskade Gud världen
10. Ve världen för förförelsers skull
11. Land, hör Herrens ord
12. Herre, hör min röst


Libretto/text

Ve världen för förförelsers skull,
ty förförelse måste ju komma