John Morén (1854-1932)

"De som med tårar så" ur Motetter och hymner

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (ca 1917-1923)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Dav. ps. 126:5-6 (avser Gamla Testamentet, Psaltaren 126:5-6)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

John Morén. Motetter och hymner, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, S. K. D. B. 19 (1924)

Description of work

Lento E-dur 4/4 (C)


Work comment

Enligt nottrycket "Vid prästvigning, kyrkoherdeinstallation, på Allhelgonadagen ell. vid jordfästning".

I samlingen ingår:
Allas ögon vänta efter dig
Ave crux
Ave verum corpus
De som med tårar så
Dig lyft, min själ
En stjärna gick på himlen fram
För alla helgon
Halleluja! Herren vår Gud
Herre Gud, må dina ögon
Honom, som förmår att göra
I helig, signad julekväll
I världen haven I tvång
Jag är världens ljus
Kommen, låtom oss gå upp till Herrens berg
Loven Gud i hans helgedom
Med Simeon jag far i frid
När livet skall upphöra
O mänskor, vänden om till Gud
Saliga äro de döda
Säg, vad är den frommes död
Till jord, som låg i natt så lång
Uti en krubba Jesus låg
Var och en som dricker av detta vatten
Veni, Sancte Spiritus
Villigt kommer ditt folk

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

De som med tårar så,
skola med fröjd uppskära.
De gå åstad och gråta
och bära ut ädel säd