John Morén (1854-1932)

Motett på Allhelgonadagen ("Dig lyft, min själ") ur Motetter och hymner

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (ca 1917-1923)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: "'Nya psalmer' 655:1, 7, 8" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

John Morén. Motetter och hymner, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, S. K. D. B. 19 (1924)

Description of work

Långsamt C-dur 4/4 (C)


Work comment

I samlingen ingår:

Allas ögon vänta efter dig
Ave crux
Ave verum corpus
De som med tårar så
Dig lyft, min själ
En stjärna gick på himlen fram
För alla helgon
Halleluja! Herren vår Gud
Herre Gud, må dina ögon
Honom, som förmår att göra
I helig, signad julekväll
I världen haven I tvång
Jag är världens ljus
Kommen, låtom oss gå upp till Herrens berg
Loven Gud i hans helgedom
Med Simeon jag far i frid
När livet skall upphöra
O mänskor, vänden om till Gud
Saliga äro de döda
Säg, vad är den frommes död
Till jord, som låg i natt så lång
Uti en krubba Jesus låg
Var och en som dricker av detta vatten
Veni, Sancte Spiritus
Villigt kommer ditt folk

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

Dig lyft, min själ, och skåda kring
Den sköna himlens vida ring