John Morén (1854-1932)

Davids Psalm 26:8 ("Herre Gud din helga boning kär jag haver")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Gamla Testamentet, Psaltaren 26:8
  • Arrangement/revision: "Efter Kuhn" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.S.A.T.T.B.

Examples of printed editions

S. B. S. repertoar, Musikbilaga till "Sången" 1929 n:r 4, Sångens förlag (Eskilstuna)

Description of work

Något långsamt F-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Herre Gud din helga boning kär jag haver
och det rum, i vilket bor din ära