John Morén (1854-1932)

"Frukta dig icke" (Luk. 12:32)

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Nya Testamentet, Lukasevangeliet 12:32
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., (S.A.T.B.B.)

Examples of printed editions

S. B. S. repertoar, Musikbilaga till "Sången" 1929 n:r 4, Sångens förlag (Eskilstuna)

Description of work

Något raskt - Långsammare Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Frukta dig icke, du klena jord!