John Morén (1854-1932)

Sv. ps. 487 ("Ack, att jag dit ur sorg och strid må komma") [melodi från Västergötland]

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (sången finns utgiven 1897)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Elsa Andersdotter [sic; avser Ella Andersdatter]; översatt till svenska av Olaus Forsselius 1668, bearbetad och förkortad av Johan Olof Wallin 1819
  • Arrangement/revision: "Satt af J. Morén"; "Melodien i denna form är upptecknad från folkets mun i Västergötland af B. Norén" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förrbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]

Description of work

(tempobeteckning saknas) h-moll 3/4


Work comment

Psalmnumret avser 1819 års Svenska psalmbok. I Den svenska psalmboken 1986 har den nr 325.


Libretto/text

[Vers 1-5 saknas]

6. Ack att jag dit ur sorg och strid må komma,
Där Gud församlar i sin frid de fromma!

7. Beredd håll mig, o Jesu Krist, att vänta 
Din ljufva [sic] ankomst, när du sist vill hämta