John Morén (1854-1932)

Ur Davids psalm 104 ("Herre, vår Gud, du härlig är")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (sången finns utgiven 1897)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gamla Testamentet, Psaltaren 104
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förrbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Description of work

Maestoso A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Herre, vår Gud, du härlig är,
du dejlig [sic] är och välbeprydd