John Morén (1854-1932)

Sv. ps. 124 ("Vår Gud är oss en väldig borg") av Martin Luther

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (sången finns utgiven 1897)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Arrangement/revision: Psalmen förekommer i två versioner: "Satt af J. Morén" resp "Gammal gregor. mel. Satt af J. Morén" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förrbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]

Description of work

Version 1: (tempobeteckning saknas) F-dur alla breve
Version 2 (i gammalrytmisk form): Högtidligt, ej för fort F-dur 3/2 6/4 [sic]


Work comment

Psalmnumret avser 1819 års Svenska psalmbok


Libretto/text

Version 1:
[1.] Vår Gud är oss en väldig borg,
Han är vårt vapen trygga

Version 2:
v. 4. Guds ord och löfte skall bestå;
Vi det i hjärtat bära