Laura Netzel (1839−1927)

Three songs at the piano: Det är brännande yrsel i rosornas doft
No. 2, Det är brännande yrsel i rosornas doft

opus 47 no. 2

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unknown
  • Dedication: To Mr Salomon Smith
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Edition Warmuth, Christiania

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

Description of work

Agitato A-flat major 6/8

Links

Digitalised by Musik- och teaterbiblioteket and available for free from the Internet at http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-149 (all 3 songs)


Libretto/text

Det är brännande yrsel i rosornas doft,
Det är skimrande glans i det ringaste stoft,
Det är tyngande sömn och du känner likväl
som om väcktes till jublande lifsfröjd min själ!

Det är endast en dröm,
en dröm du förnekar dess namn.
Men den drar dig med qväfvande makt i sin famn,
men den drar dig med qväfvande makt i sin famn
Och ger dig först fri
först fri uti döden.