Laura Netzel (1839−1927)

Blå grottan, duet for soprano and tenor at the piano
Blåa grottan

opus 43

Print
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Carl Snoilsky
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Solo voices: 1 soprano, 1 tenor

  • Possible call no. and autograph comment: Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet, Musiksamlingen, Handwritten manuscript 018

Description of work

Andante D-flat major 6/8


Libretto/text

Med vår båt vi sakta flöto
In i bergets slott,
Hvalfven, som kring oss sig slöto.
Vattnet, – allt var blått,

Blått, som framtid luftigt bådad
För en ynglings syn,
Blått, som hoppets trollkust skådad
Bortom himlens bryn,

Blått, som vi i drömmar måla
Sjunket fabel-land,
Där ur djupet bilder stråla
Flyktigt skönt ibland.

Ut vi gledo i vår eka:
Hur var allt förbytt!
Haf och himmel tycktes bleka,
Färg och fägring flytt.