Ludvig Norman (1831−1885)

Sången

opus 55 nr 1

  • Year of composition: "11/8 1880"
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C.D. af Wirsén
  • Dedication: "Till Fröken Dina Niehoff"
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 2' enligt anteckning i Radions exemplar

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer (244), nr 1 ur [8] Sånger till dikter af C.D. af Wirsén komponerade för en röst och piano af Ludvig Norman, häfte 1

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Normans saml. opus 55

Description of work

Ej för långsamt, med innerlighet E-dur 4/4 (C), 45 takter


Libretto/text

Sången

Hvad är min sång?
Ett vattusprång,
som qväller upp och snabbt förrinner;
det stupar ned
i enslig led,
der månen blek ur skyar brinner,
och strålar strö
på vågens snö
ett dämpadt ljus, som halft försvinner.

Af träd en krans
i silfverglans
omkring min ådra tätt sig sluter;
bland gran och tall
min böljas svall
sitt lif i tysta stunder njuter,
och utan namn
i flodens famn
till sist min svala våg sig gjuter.

Hvad mer, om kall
jag nämnas skall:
jag trott, att vågen bör så vara.
Hvad mer,
om knappt man ser
den väg de gömda flöden fara,
blott på ditt tåg
du stärkt, o våg,
en enda dufven blomma bara!