Ludvig Norman (1831−1885)

"Fantaisie för Piano-Forte öfver Folkvisan Liten Karin"

  • Year of composition: 1846
  • Work category: Piano
  • Dedication: "Demoiselle A. Örnberg högaktningsfullt tillegnad"
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Normans saml. B-Kv

Description of work

[Ingen tempobeteckning] f-moll 2/4, 42 takter, Allegro agitato, 19 takter, Thema: Allegretto, /:4 takter:/, 1 takt, /:4 takter:/, 1 takt, Variation 1: Allegretto espressivo, /:4 takter:/, 1 takt, /:4 takter:/, 1 takt, Variation 2: Allegro molto, /:4 takter:/, 1 takt, /:4 takter:/, 1 takt, Variation 3: Andante Cantabile F-dur, /:8 takter:/, 2 takter, /:10 takter:/, 1 takt, Allegro con fuoco f-moll, 15 takter, Presto, 10 takter, Finale: Allegro vivo, 47 takter, piu moderato, 83 takter, Moderato, 24 takter, Praestissimo, 9 takter, totalt 300 takter