Ludvig Norman (1831−1885)

Olgas Visa ur Edvard Bäckströms Sorgespel Dagward Frey componerad för Mezzosopranröst med accompagnement af Harpa eller Pianoforte

  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Edvard Bäckström (1841-1886)
  • Dedication: "Till Fröken Sofie Wiberg."
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer, nr 145, utg. 1877

Description of work

Afmätt, men ej för långsamt, g-moll 2/4, 38 takter