Caroline Ridderstolpe (1793−1878)

De tvenne källorna from Åtta Sånger för Piano-Forte med Svensk och Tysk text [Eight songs for piano-forte with lyrics in Swedish and German]

  • Year of composition: Printed in 1848
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Translation from Th Moore" [referring to Thomas Moore?]
  • Dedication: To Baroness Aurore Braunerhjelm (according to the printed music)
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

A. J. Salmson, Stockholm

Description of work

Cantabile B-flat major 4/4 (C)


Work comment

The collection includes:
De tvenne källorna
Längtan
Naturbetraktaren (ur "Främlingarne")
Nichts und Etwas
Suleika
Dufvoposten
Dig! / Dir!
Den tiggande Modren [sic] / Das Bettelweib

See individual post for each song


Libretto/text

[1.] En gång jag ur ett dystert klipphvalf [sic] såg
två källor porla fram bredvid hvarandra

[2.] Men hvem kan dväljas väl uppå en strand
der allt förgäts, Ja glädje liksom smärta