Caroline Ridderstolpe (1793−1878)

Den tiggande Modren [sic] / Das Bettelweib ur Åtta Sånger för Piano-Forte med Svensk och Tysk text

  • Year of composition: tryckår 1848
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. Kahlert. Öfversättning af Grafström
  • Dedication: "Högvalborna [sic; Högvälborna] Friherinnan Aurore Braunerhjelm tillegnad af Caroline Ridderstolpe" (enligt nottrycket)
  • Duration: 6 min

Examples of printed editions

A. J. Salmson, Stockholm

Description of work

Agitato f-moll 2/4


Work comment

Samlingen innehåller:
De tvenne källorna
Längtan
Naturbetraktaren (ur "Främlingarne")
Nichts und Etwas
Suleika
Dufvoposten
Dig! / Dir!
Den tiggande Modren [sic] / Das Bettelweib

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1 v.] Det sitter en moder vid hafvets strand / 
Das Bettelweib sitzt an des meeres Strand

2 v. Min mor! Och jag ryser: jag hungrar så svårt / 
Ach; mutter, mich friert und hugert so sehr!

3 v. Och stormen och vågen de vexa [sic] allt mer / 
Es heulet der Sturm und die Woge kracht

4 v. Min far öfver mig har förbannelsen talt / 
Mir haben die eignen Eltern geflucht 

5 v. Ack moder! det kyler kring hjertat allt mer / 
Ach, mutter, mir wird som weh und so kalt! 

6 v. Nu vildt öfver stranden en störtvåg slår / 
Hu, schauet, wie rasen die Wogen so sehr!