Johan Helmich Roman (1694-1758)

Vid Begrafning ("De, som redeliga för sig vandrat hafva") / Vid Begravning ("De, som redeliga för sig vandrat hava")

HRV 810

  • Year of composition: Efter 1728 men före 1746 (enligt Holm, 1994)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Jesaja 57:2 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Musica Sacra. Sånger för Kyrkan och Skolan för låg Sopran, Alt, Tenor och Bas, samlade och utgivne af J. P. Cronhamn, [Första delen], Abr. Hirsch, Ed. nr. 633

Literature

Holm, Anna Lena: Tematisk förteckning över J. H. Romans vokalverk (1994)

Description of work

Adagio f-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

HRV 810 avser sättningen för sopran och ackompanjemang; se vidare separat registrering av den versionen


Libretto/text

De, som redeliga för sig vandrat hafva,
komma med fröjd och hvila [sic] uti deras kamrar