Johan Helmich Roman (1694-1758)

Jag vet at min Förlåssare lefver / Jag vet att min Förlossare lever ("Efter en ilande blåst")

HRV 819

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Jacob Frese
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

vn, cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, T-SEB-R) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Risoluto - Adagio - Allegro - Adagio A-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Efter en ilande blåst, eld, 
åskja [sic] och stormande väder