Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. XII.6. "Efter nu the elände" / Psalm 12:6 "Efter nu de elände"

HRV 820

  • Year of composition: 1856? (efter 1728 enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 12:6 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont; med inslag "si suona"

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:81, Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Grave g-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Efter nu the [sic] elände förtryckte varda
och the fattige socka, vil [sic] jag up, 
säger Herren