Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Går Solen ned hon går och opp" / "Går solen ned hon går ock opp"

HRV 833

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Ulrik Rudenschöld ("Hoppet")
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84; autograf finns även hos Riksarkivet (Kassmans saml, vol. 16)

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace B-dur 3/8


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Går Solen ned hon går och [sic] opp
sant är at Hoppet tidt [sic] bedrar