Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 119:52. Ps. 138: 7.8. "Herre när jag tänker huru tu" / Psalm 119:52, Psalm 138:7-8 "Herre när jag tänker huru du" [G-dur, för sopran]

HRV 841

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 119:52, 138:7-8 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (delvis besiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrift finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro 78a)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c, Ro:97/55, Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) G-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herre när jag tänker huru tu [sic]
af verldenes [sic] begynnelse dömt hafver
så varder jag tröstad så varder jag tröstad