Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Herre när jag tänker huru Tu" / "Herre när jag tänker huru du" [Ess-dur, för basröst]

HRV 842

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 119:52, 138:7-8 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

bas

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:80) och Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756])

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Lento Ess-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Herre när jag tänker huru Tu [sic]
af Verldenes [sic] begynnelse dömt hafver
så varder jag tröstat [sic] så varder jag tröstat