Johan Helmich Roman (1694-1758)

Psalm. 31. "Huru stor är tin godhet" / Psalm 31 "Huru stor är din godhet"

HRV 859

[1.] v. 20 [Aria]: Huru stor är tin [sic] godhet
[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Lofvad vare Herren
[3.] v. 23. Rec.: Ty jag sade i mino [sic] häpenhet
[4.] v. 25. [Aria]: Varer [sic] tröste och oförfärade

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 31:20-23, 25 (Gamla Testamentet)http://www.levandemusikarv.se/admin/index.php?action=specialchars&contentonly
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:82, Ro:85), Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:24)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1.] v. 20 [Aria]: (tempobeteckning saknas) c-moll 3/8
[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Largo Ess-dur 4/4 (C)
[3.] v. 23. Rec.: (tempobeteckning saknas) c-moll 4/4 (C)
[4.] v. 25. [Aria]: Andante Ess-dur 3/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

[1.] v. 20 [Aria]: Huru stor är tin [sic] godhet
then tu them [sic] som tig frukta

[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Lofvad vare Herren
at [sic] han mig en underlig godhet

[3.] v. 23. Rec.: Ty jag sade i mino [sic] häpenhet:
jag är bortdrifven ifrå [sic] tine ögon

[4.] v. 25. [Aria]: Varer [sic] tröste och oförfärade
alle I [sic] som Herran [sic] förbiden