Johan Helmich Roman (1694-1758)

Psalm. [sic] 31. "Huru stor är tin godhet" / Psalm 31 "Huru stor är din godhet" [Psalm no. 31, (verse 19 "Oh how great is thy goodness"), according to the King James Version]

HRV 859

[1.] v. 20 [Aria]: Huru stor är tin [sic] godhet
[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Lofvad vare Herren
[3.] v. 23. Rec.: Ty jag sade i mino [sic] häpenhet
[4.] v. 25. [Aria]: Varer [sic] tröste och oförfärade

  • Year of composition: after 1728 (according to Holm)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Book of Psalms 31:[19]20-23, 25 (Old Testament)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont. (no figures)

Solo voices/choir

soprano

Location for score and part material

Handwritten copies can be found at the Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:77b, Ro:82, Ro:85), Lund University library (Schartau 2:5) and Uppsala University Library (hs. 76:2:24)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1.] v. 20 [Aria]: (no tempo marking) C minor 3/8
[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Largo E-flat major 4/4 (C)
[3.] v. 23. Rec.: (no tempo marking) C minor 4/4 (C)
[4.] v. 25. [Aria]: Andante E-flat major 3/4


Work comment

Authenticated work (according to Holm)


Libretto/text

[1.] v. 20 [Aria]: Huru stor är tin [sic] godhet
then tu them [sic] som tig frukta

[2.] v. 22. [sic; Arioso]: Lofvad vare Herren
at [sic] han mig en underlig godhet

[3.] v. 23. Rec.: Ty jag sade i mino [sic] häpenhet:
jag är bortdrifven ifrå [sic] tine ögon

[4.] v. 25. [Aria]: Varer [sic] tröste och oförfärade
alle I [sic] som Herran [sic] förbiden