Johan Helmich Roman (1694-1758)

Hvi ästu dyre Tid så snar / Hvi [Varför] är du dyre tid så snar [h-moll; g-moll]

HRV 861

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Ulrik Rudenschöld ("Om Tiden 'Hwi är du ädla tid'")
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b, Ro:85) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:10)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84 [h-moll], Ro:85 [g-moll]

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Ro:84: Andante h-moll 4/4 (C)
Ro:85: (tempobeteckning saknas) g-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvi ästu [sic], dyre Tid, så snar
som blixten utur skyar blänker
och pilen genom luften far