Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. XIII. 6. "Jag tröstar theruppå" / Psalm 13:6 "Jag tröstar däruppå"

HRV 876

  • Year of composition: 1756? efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Psaltaren 13:6 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont; med inslag av "si suona"

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:81, Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace, non presto d-moll 12/8


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Jag tröstar theruppå [sic]
at Tu så nådelig äst [sic]