Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 103. "Lofva din Herra och Gud" / Psalm 103 "Lova din Herre och Gud" [Psalm no. 103, according to the King James Version ("Bless the Lord, O my soul")]

HRV 887

[1. Aria] Lofva din Herra [sic] och Gud
[2. Rec.] Gud rättvisone giör [sic]
[3. Arioso] HErren [sic] Han är fast mild
[4. Rec.] Han Skal [sic] evärdigen ej
[5. Aria] Ty så omätligen högt
[6. Rec.] Så långt Östanet [sic] är
[7. Aria] Som sig Fadren [sic] emot
[8. Aria] HErren [sic] har högt Sin stol

  • Year of composition: 1757
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Book of Psalms 103 (Old Testamentt); paraphrase by Anders Nicander
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

cont.; with "si suona" elements in the last movement

Solo voices/choir

soprano

Location for score and part material

Handwritten copy can be found at the Lund University libraryt (Wenster Ä:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c

Literature

- Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)
- Bengtsson, Ingmar, "Äkthetsproblem och en vitter tullkontrollör". I: Festskrift för Jens Peter Larsen. Köpenhamn (1972)
- Bengtsson, Britta och Helenius-Öberg, Eva: "Med Maria valt det bästa. Kring ett nyfunnet Romanbrev". STM 72 (1990) pp. 85-89

Description of work

[1. Aria] Vivace A-dur 3/4
[2. Rec.] (tempobeteckning saknas) h-moll 4/4 (C)
[3. Arioso] (tempobeteckning saknas) h-moll 3/2
[4. Rec.] (tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C)
[5. Aria] Vivace D-dur 3/8
[6. Rec.] (tempobeteckning saknas) h-moll 4/4 (C)
[7. Aria] (tempobeteckning saknas) E-dur 4/4 (C)
[8. Aria] Non presto A-dur 3/8


Work comment

Authenticated work (according to I. Bengtsson and Holm)


Libretto/text

[1. Aria] Lofva din Herra [sic] och Gud
Lofva din Herra och Gud 

[2. Rec.] Gud rättvisone giör [sic],
til [sic] rätt den tryckte befrämjar 

[3. Arioso] HErren [sic] Han är fast mild,
barmhertig [sic], oändliga nådig 

[4. Rec.] Han Skal [sic] evärdigen ej
med eländiga Syndare träta 

[5. Aria] Ty så omätligen högt
som Jorden och Himmelen afskils 

[6. Rec.] Så långt Östanet [sic] är
från Västan väderet [sic] åtskilt 

[7. Aria] Som sig Fadren [sic] emot,
sina Barn förbarmar och ömar [sic] 

[8. Aria] HErren [sic] har högt Sin stol
i fästet af Himmelen upsatt [sic]