Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 114. "När som i förriga [sic] tid" / Psalm 114 "När som i förriga tid"

HRV 901

  • Year of composition: 1757
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Anders Nicander (hexameterparafras över Psaltaren 114 [Gamla Testamentet])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Bengtsson, Ingmar, "Äkthetsproblem och en vitter tullkontrollör". i: festskrift för Jens Peter Larsen. Köpenhamn 1972.

Bengtsson, Britta och Helenius-Öberg, Eva, "Med Maria valt det bästa. kring ett nyfunnet romanbrev". STM 72 (1990), s. 85-89.

Description of work

Adagio a-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt I. Bengtsson och Holm)


Libretto/text

När som i förriga [sic] tid
ur Chams Land vandrade Jacob