Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 33 "Sjunger af inliga frödg" / Psalm 33 "Sjunger av innliga fröjd"

HRV 917

[1. Aria] Sjunger af inliga frögd [sic]
[2. Rec.] HErren [sic] af himmelen hög
[3. Aria?] Ej med väldiga magt [sic]
[4. Aria] Herrans [sic] öga är fäst
[5. Aria] Vår Siäl, vår uttröttade Siäl [sic]

  • Year of composition: 1757
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Anders Nicander (hexameterparafras över Psaltaren 33 [Gamla Testamentet])
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

cont

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrift finns hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ä:2)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:78c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Bengtsson, Ingmar, "Äkthetsproblem och en vitter tullkontrollör". I: Festskrift för Jens Peter Larsen. Köpenhamn 1972. 

Bengtsson, Britta och Helenius-Öberg, Eva: "Med Maria valt det bästa. Kring ett nyfunnet Romanbrev". STM 72 (1990) s. 85-89.

Description of work

[1. Aria] Vivace B-dur 4/4 (C)
[2. Rec.] (tempobeteckning saknas) g-moll 4/4 (C)
[3. Aria?] (tempobeteckning saknas) Ess-dur 2/4
[4. Aria] Lento g-moll 3/8
[5. Aria] come alla breve - adagio B-dur alla breve


Work comment

Äkta verk (enligt I. Bengtsson och Holm)


Libretto/text

[1. Aria] Sjunger af inliga frögd [sic]
I Guds rättfärdiga Siälar! [sic] 

[2. Rec.] HErren [sic] af himmelen hög
såg ned på mänskliga slägtet [sic] 

[3. Aria?] Ej med väldiga magt [sic]
en Konung frälses i Striden 

[4. Aria] Herrans [sic] öga är fäst
på de Gudfruktigas Siälar

[5. Aria] Vår Siäl, vår uttröttade Siäl
förbidar troligen Herran