Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Jacob Frese. "Skicklighet ej til Gunst" / Poesin av Jacob Frese. "Skicklighet ej till gunst"

HRV 921

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Jacob Frese ("Betraktelse af Guds allmakt och godhet")
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b) och Uppsala Universitetsbibliotet (3 ex; hs. 76:2:3, hs. 76:2:4, hs. 76:2:20)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84; en ej komplett autograf finns även hos Riksarkivet (Kassmans saml., vol 16)

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Andante F-dur 2/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Skicklighet ej til Gunst ej konst til Rikedom hjelper [sic]
hvad den enge gjedt [sic] hopp en annan skadar och stjelper