Johan Helmich Roman (1694-1758)

P. 34. v. 9. "Smaker och seer huru liuflig Herren är" / Psalm 34:9 "Smaker och ser huru ljuvlig Herren är"

HRV 922

  • Year of composition: troligen 1732 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and ensemble
  • Text author: Psaltaren 34:9 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

str, (cont); i stämmaterialet finns även en eventuell oboestämma

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:68b) och Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 344)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Larghetto e-moll 3/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Smaker och seer [sic] Smaker och seer
huru liuflig [sic] hur liuflig Herren är