Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Gref Fredrik L: Bonde. "Som klippan i det vilda haf" / Poesin av Greve Fredrik L. Bonde. "Som klippan i det vilda hav"

HRV 924

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Fredrik Lorentz Bonde
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:20)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:85 (2 ex), Ro:84

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Gustoso [sic] E-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Som klippan i det vilda haf [sic]
et [sic] lugn och stormvä'r [sic] lika aktar