Johan Helmich Roman (1694-1758)

Rom 8. "Så är nu intet fördömligit" / Rom. 8 "Så är nu intet fördömligit"

HRV 927

  • Year of composition: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Romarbrevet 8:1-2, 15-17, 27 (Nya Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad); eventuellt även vn

Solo voices/choir

-

Location for score and part material

Manuskript finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:80, Ro:77a, Ro:78a [kopierad av Romans elev J. Mecklin, enligt handskriven notering i materialet], Ro:78b, Ro:85) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:19)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:97/55 (violinstämma)

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Largo a-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Så är nu intet fördömligit [sic]
i them [sic] som äro i Christo Jesu