Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Jacob Frese. "Hvad står til råds?" / Poesin av Jacob Frese. "Vad står till råds?"

HRV 936

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Jacob Frese ("Lyckans sällsamma lopp" ur 'Andelige dikter')
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b), Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 76:2:8)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84, Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace - Adagio - Vivace d-moll 2/4


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Hvad står til [sic] råds?
det bästa sku' [sic] vi hoppas