Johan Helmich Roman (1694-1758)

Soliloquium "Vist behöfves at man öfves" / Soliloquium "Visst behöves att man öves"

HRV 945

  • Year of composition: tidigast 1734 [om man utgår ifrån texten]; efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Axel Daniel Leenberg (ur "Drama" [1734]), Cassandras Soliloquium
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:78b), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]) och Uppsala Universitetsbibliotek (2 ex: hs. 76:2:11, hs. 76:2:20)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84, Ro:78b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Helenius-Öberg, Eva, Johan Helmch Roman. Liv och verk genom samtida ögon. Dokumentens vittnesbörd. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserir nr 78. Stockholm 1994. S. 97-98.

Description of work

Vivace D-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Den tryckta texten finns i KB. 


Libretto/text

Vist [sic] behöfves
at man öfves [sic]
genom motgångs dagar